ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – SME Instrument: Το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ορίζοντα 2020

By | April 6, 2015

PDF VERSION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

SME Instrument: Το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ορίζοντα 2020

για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 (10:00 πμ – 12:30 μμ)

Τόπος διεξαγωγής: NΟΗΣIΣ (Αίθουσα βιβλιοθήκης) – 6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Ζώνη Καινοτομίας σας προσκαλούν στην ημερίδα για το SME Instrument, το εργαλείο

 για την χρηματοδοτική υποστήριξη των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (μΜΕ), στο νέο

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ONLINE REGISTRATION

Fόρμα Εγγραφής

 

Verification

 Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία υψηλής προστιθέμενης

αξίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η εμπορική αξιοποίησή τους με σημαντικές πιθανότητες

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση δυνητικών συμμετεχουσών μΜΕ στο SME

Instrument και η παροχή οδηγιών και συμβουλών για τον στρατηγικό σχεδιασμό προτάσεων.

Πληροφορίες:

Γιώργος Τζαμτζής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, T: (+30) 210 3607690, tzamtzis@help-forward.gr

Κώστας Τραμαντζάς, Ζώνη Καινοτομίας, T: (+30) 2310 379259, tramantzas@thessinnozone.gr

Leave a Reply